Opći uvjeti turističke agencije
 1. Prijava

Putnici se prijavljuju za putovanja koje organizira Izimanija d.o.o. putem web stranice ili

putem elektronske pošte. Samo iznimno preko telefonske prodaje ili u kojoj ovlaštenoj agenciji. Osnova je plaćana akontacija. Primljeni račun smatra se kao prijavnica. S prijavom na

putovanje, putnik pristaje na opće uvjete. Prilikom prijave, putnik dužan dati sve informacije

i podnijeti dokumente koje zahtijeva program putovanja. Moguća psihofizička ograničenja

i prehrambene posebnosti mora putnik priopćiti prilikom prijave. Putnik je obvezan ugovor (račun) pregledati te u slučaju bilo kakvog neslaganja ili pogreške, reklamirati u roku od 3 (tri)

dana nakon izdavanja računa.

 1. Plaćanje i zaključivanje ugovora

Izimanija d.o.o. za svoja putovanja ne naplaćuje kotizaciju (troškove prijave), odnosno oni su već uračunati u objavljenu cijenu.

Na temelju prijave putnika, Izimanija d.o.o. napravi informativnu rezervaciju koja vrijedi 3 dana.

Za to vrijeme putnik mora platiti akontaciju u iznosu od najmanje 40% cijene aranžmana, odnosno onoliko koliko je navedeno u programu putovanja. U slučaju neplaćanja ili kašnjenja u plaćanju akontacije, rezervacija se smatra storniranom, odnosno otkazanom. Rezervacija je potvrđena tek kad Izimanija d.o.o. primi uplatu akontacije.

 

Uplatom akontacije, putnik prihvaća ponudu i opće uvjete, zbog čega se dana pisana ponuda smatra ugovorom. Nakon primitka akontacije, agencija šalje putniku račun-prijavnicu na njegov e-mail ili kućnu adresu. Ovaj se dokument smatra konačnim računom.

 

Preostali dio cijene turističkog aranžmana putnik plaća najkasnije 30 dana prije početka putovanja ili kako je naznačeno u programu. Ako se putnik prijavi 90 dana prije polaska ili kasnije, organizator može promijeniti iznos akontacije, a o tome putnika obavijesti prilikom prijave. Putnik mora kod polaska vođi putovanja predočiti dokument o plaćanom aranžmanu. Ako putnik ne plati aranžman u predviđenom roku koji je naveden na primljenom računu-prijavnici, smatra se da je otkazao aranžman i organizator ima pravo obračunati troškove otkaza.

 

Putnik se obvezuje platiti razliku koja bi nastala zbog moguće pogreške u obračunu na izdanom dokumentu. Izimanija d.o.o. se obvezuje da će putniku vratiti preplaćeni iznos koji nastaje iz pogreške u obračunu. Ova obveza vrijedi do kraja poslovne godine.

 

U slučaju prijave grupe, plaćanje akontacije za cijelu grupu uvjet je sklapanja ugovora o putovanju grupe. Ako grupa putnika ne plati akontaciju u roku iz ponude, do sklapanja ugovora neće doći, bez obzira na poslanu ponudu organizatora. Ako grupa ne uplati aranžman u predviđenom roku koji je naveden na zaprimljenom računu-prijavnici, smatra se da je aranžman otkazala, a organizator ima pravo naplatiti troškove otkaza.

 

 1. Usluge koje su uključene u cijenu aranžmana

 

U cijenu aranžmana uključene su usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljstve usluge navedene u programu, kao i organizacija putovanja. Ako u programu nije navedeno, primjenjuju se cijene svakog turističkog aranžmana po osobi za smještaj u dvokrevetnoj sobi.

 

 1. Posebne usluge

 

Posebne usluge su one usluge koje uglavnom nisu uključene u cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, otkaz putovanja, osiguranje, posebna prehrana, dodatni fakultativni izleti, vize, dodatna prtljaga, pristojbe zračnih luka itd.), te su za njih u programu predviđena dodatna plaćanja, zato ih putnik plaća odvojeno.

 

Putnik mora prilikom prijave navesti želje za dodatnim, odnosno posebnim uslugama i platiti ih uz cijenu aranžmana kako je navedeno u natječaju. Potencijalne naknadne promjene su moguće uz nadoplatu od 15 € na prijavnicu-račun. Tijekom putovanja putnik plaća posebne usluge voditelju putovanja u mjestu na kojem se usluge obavljaju, u odgovarajućoj valuti.

 

U slučaju pojedinačnog zahtjeva za putovanje, putnik može prepustiti tvrtki Izimanija d.o.o. da se potrudi pronaći mu pratitelja s kojim će dijeliti sobu ili koji je voljan dijeliti sobu s njim ili doplati za jednokrevetnu sobu (gdje je to moguće).

 

 1. Cijene

 

Cijene putovanja određene su u programima i vrijede od dana kada je program objavljen. Izimanija d.o.o. ima pravo do promjene cijene u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i važećim zakonodavstvom u Republici Sloveniji, ako je došlo do promjene tečaja ili tarifa prijevoznika koji utječu na cijenu putovanja. Izimanija d.o.o. može iskoristiti pravo na promjenu dogovorene cijene najkasnije do 20. (dvadesetog) dana prije početka putovanja i odmah obavijestiti putnika o promjeni. U slučaju povećanja cijene veće od 10%, putnik ima pravo do otkaza putovanja i povrata cijelog uplaćenog iznosa. Cijene vrijede isključivo za usluge navedene u programu.

 

 1. Otkazivanje putovanja

 

Putnik može u bilo kojem trenutku odustati od ugovora u cijelosti ili djelomično.

 

Putnik ima pravo otkazati putovanje u pisanom obliku putem e-maila isključivo na info@izimanija.si.

 

U slučaju otkaza jednodnevnog izleta (do 24 sata; bez noćenja), Izimanija d.o.o. ima pravo na naknadu troškova zbog otkaza putovanja, čija visina ovisi o vremenu u kojem je putnik odustao, i to:

 

do 30 dana prije polaska administrativni troškovi 10% od cijene aranžmana ili najmanje 15 EUR

 

od 29 do 22 dana prije polaska, 40% od cijene aranžmana,

 

od 21 do 15 dana prije polaska, 50% od cijene aranžmana,

 

od 14 do 8 dana prije polaska 60% od cijene aranžmana,

 

otkaz najkasnije 7 dana prije polaska, 100% od cijene aranžmana.

 

U slučaju otkaza putovanja: planinarskog putovanja odnosno ljetovanja, trekinga, planinarenja, alpinističkih ekspedicija, drugog planinarskog odnosno aktivnog programa, Izimanija d.o.o. ima pravo na naknadu troškova zbog otkaza putovanja, čija visina ovisi o vremenu u kojem je putnik odustao, i to:

 

do 90 dana prije odlaska, iznos akontacije,

 

od 89 do 70 dana prije polaska, 50% od cijene aranžmana,

 

od 69 do 50 dana prije polaska, 60% od cijene aranžmana,

 

od 49 do 31 dan prije polaska, 70% od cijene aranžmana,

 

otkaz 30 dana prije polaska ili kasnije ili bez pojavljivanja, 100% od cijene aranžmana.

 

U slučaju otkazivanja rezervacija avionskih karata, redovitih avio karata, povratnih putovanja, krstarenja, najma automobila ili brodica, paket aranžmana na novogodišnje ili božićne datume, paket aranžmana tijekom posebnih praznika na odredištu (npr. karneval u Riu), paket aranžmana vezanih za redovne linije i ostalih posebnih paketa (npr. posebni sportski paketi, biciklistički, teniski, golf paketi …) su troškovi otkaza 100% osnovne cijene odmah nakon fiksne potvrde.

 

Ako putnik ne može prisustvovati putovanju, može prenijeti svoju rezervaciju na drugog putnika koji ispunjava uvjete predviđene za određeno putovanje. Potrošač mora o tome obavijestiti organizatora putovanja ili prodavatelja pismeno putem e-maila, najkasnije 8 dana prije početka putovanja. Potrošač mora organizatoru putovanja ili prodavaču nadoknaditi troškove koji su izravno povezani s prijenosom rezervacije.

 

U slučaju da se putnik dobrovoljno tijekom putovanja povuče iz daljnjeg putovanja, po povratku nema pravo na nadoknadu troškova, bilo kakvu naknadu ili smanjenje cijene. U tom slučaju putnik je odgovoran za moguće troškove i štetu koju je uzrokovao promjenom programa.

Izimanija d.o.o., odnosno ovlaštena osoba (npr. vođa putovanja) može u bilo kojem trenutku prije putovanja ili na dan polaska odbiti osobu, ako procijeni da bi putnik mogao ugroziti zdravlje ili imovinu sebe ili drugih, odnosno ako je prilikom polaska očito pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sličnih supstanci. Izimanija d.o.o. u ovom slučaju slijedi odredbe o putnikovom otkazivanju.

 

Izimanija d.o.o. također ima pravo tijekom putovanja, tražiti od putnika da prekine zajedničko putovanje s grupom, ako sam ne brine za to da on osobno, njegovi osobni dokumenti i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete propisane s graničnim, carinskim, sanitarnim, novčanim i drugim propisima ili ako je očito pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sličnih supstanci ili ako se ponaša neprimjereno prema drugim putnicima ili njegovo eliminiranje zahtjeva grupa ili psihofizički nije sposoban za kretanje u grupi (nedostatak kondicije, nepripremljenost, distanciranje od grupe…). Izimanija d.o.o. u ovom slučaju slijedi odredbe o putnikovom otkazivanju.

 

Ako su u raspisanom programu ili poslanoj ponudi uvjeti za nadoknadu troškova zbog raskida ugovora o putovanju određeni drugačije, vrijede uvjeti koji su navedeni u programu, tj. ponudi.

 

 1. Otkazivanje

 

Kada putnik prilikom prijave predvidi mogućnost da će zbog određenih okolnosti koje bi se dogodile njemu ili njegovoj užoj obitelji, morati otkazati putovanje, može prilikom prijave obavijestiti agenciju i platiti odstupninu (naknadu za otkazivanje putovanja) prilikom prijave, prema zahtjevu odabranog osiguravajućeg društva. Program može posebno odrediti drugačiji iznos odstupnine ili da odstupnina nije moguća. Dogovor o odstupnini vrijedi u slučaju iznenadne bolesti, nesreće i smrti uže obitelji (supružnika, roditelja, djece) ili kako je navedeno u odredbama i uvjetima partnerskog osiguravajućeg društva.

 

Izimanija d.o.o. ima sklopljen ugovor o osiguranju otkaza putovanja s Europaische Reiseversicherung AG (Generali Zavarovalnica d. d.), gdje putnik može sklopiti osiguranje turističkog aranžmana. Osiguranje vrijedi samo ako se premija plaća u cijelosti u trenutku sklapanja osiguranja. Opći uvjeti osiguranja pružaju se putniku u poslovnim jedinicama agencije, a objavljuju se i na web stranicama osiguravajućeg društva www.evropsko.si. Tijek rješavanja slučaja štete i vrijeme rješavanja slučaja štete je u odgovornosti osiguravajućeg društva putem kojeg je osiguranje sklopljeno. Ako je organizator turističkog aranžmana druga turistička agencija, putnik se može odlučiti osigurati otkazivanje turističkog aranžmana s Europaische Reiseversicherung AG (Generali Zavarovalnica d. D.) ili u skladu s općim uvjetima drugog organizatora turističkog aranžmana.

 

U slučaju da putnik prilikom otkazivanja putovanja podnese dokument da ne može putovati (vojni rok, medicinsko uvjerenje…), ali nije uplatio odstupninu, Izimanija d.o.o. zadržava naknadu za otkaz putovanja, kako je određeno u točki 6. općih uvjeta. U slučaju plaćane odstupnine, Izimanija d.o.o. ima pravo samo na naknadu administrativnih troškova u iznosu od 30 eura i iznosa odstupnine. Putnik nema pravo na naknadu troškova za dobivanja vize, cijepljenja ili drugih usluga koje je putnik sam dogovorio za putovanje (npr. parkiranje ..).

 

Zahtjev za uvažavanje odstupnine ne može se uvažiti nakon početka putovanja, niti za vrijeme neiskorištenog dijela putovanja.

 

 1. Putni dokumenti

Putnici koji se prijavljuju za putovanje u inozemstvo moraju imati važeću putovnicu ili drugi važeći relevantni dokument s kojim mogu ući u određenu zemlju. Putnik je dužan obratiti pažnju na sve odredbe u vezi s valjanošću putnog dokumenta. Putnici moraju prilikom prijave ili do roka navedenog u programu, dostaviti potrebne podatke ili fotokopiju ili sken putnog dokumenta i dokumente za vizu zemlje u koju putuju. U slučaju da putnik ne ispuni ove obaveze, Izimanija d.o.o. djeluje kao da je putnik otkazao putovanje. Osnovne informacije vezane uz putni dokument navedene su u natječaju; detaljnije se prima najkasnije u obavijesti prije polaska.

Putnik je odgovoran za dobivanje viza koje su potrebne za te zemlje. Ako putnik ne ispuni te obaveze, Izimanija d.o.o. djeluje prema odredbama o putnikovom otkazivanju. U slučaju da Izimanija d.o.o. uređuje vizu za putnika, ona ne jamči za uspjeh pri dobivanju vize. Troškovi dobivanja vize Izimanija d.o.o. ne vraća putniku. U slučaju odbijanja ulaska u zemlju ili drugih prepreka, sve troškove snosi putnik sam. Smatra se da putnik vizu uređuje sam, ako agenciji Izimanija d.o.o. ne dostavi sve potrebne dokumente u propisanom roku, bez obzira je li putnik u Izimanija d.o.o. već platio za stjecanje tih dokumenata.

 1. Carinski i devizni propisi

Putnici su obvezni poštivati ​​carinske i devizne propise. Ako zbog nepoštivanja propisa putnici nisu u mogućnosti nastaviti putovanje, snositi će sve posljedice i troškove koji nastaju zbog toga.

 1. Otkazivanje putovanja ili promjena programa

Izimanija d.o.o. zadržava pravo da na temelju zakonskih propisa otkaže putovanje najkasnije 10 (deset) dana prije polaska, ako se za putovanje ne prijavi potrebni broj putnika. Isto tako Izimanija d.o.o. zadržava pravo odustati od programa u cijelosti ili djelomično, ako se prije ili za vrijeme provođenja programa pojave izvanredne okolnosti koje se nije moglo očekivati, otkloniti ih ili ih izbjeći (ratovi, nemiri, štrajkovi, teroristički napadi, sanitarne katastrofe, prirodne katastrofe, koronavirus , vremenske neprilike itd.); za Izimanija d.o.o. ove okolnosti predstavljaju valjan razlog da program ne objavi ili za njega primi rezervacije, ako bi one postojale u vrijeme objave i prodaje aranžmana.

Izimanija d.o.o. zadržava pravo do promjene dana i vremena odlaska na putovanje zbog više sile, te pravo promjene smjera putovanja, ako se promijene uvjeti putovanja (nesigurna situacija u zemlji u kojoj se odvija program, prirodne katastrofe ili drugi nepredviđeni uzroci na koje Izimanija d.o.o. ne može utjecati), bez posebne naknade i prema važećim propisima u prijevozu putnika. Izimanija d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za promjene u programu zbog pojave bilo kakve više sile za vrijeme trajanja programa. U takvim slučajevima putnicima može pružiti usluge u modificiranom obliku, prema postojećim mogućnostima.

U slučaju da Izimanija d.o.o. otkaže putovanje, putnik ima pravo na potpuni povrat aranžmana, ali nema pravo na povrat troškova vize potrebne za ulazak u zemlju u koju se trebalo putovati ili troškova cijepljenja koji su bili zahtjevani s programom. Također, putnik nema pravo na nikakvu naknadu; osim povrata uplaćenog iznosa. O svim naknadnim promjenama u programu, Izimanija d.o.o. će odmah obavijestiti putnika.

U slučaju da situacija na odredištu ne dopušta organizatoru putovanja smještaj putnika u naručenom objektu, Izimanija d.o.o. može smjestiti putnika na isto odredište u drugi objekt iste kategorije. Ako organizator ponudi smještaj u objektu niže kategorije, dužan je u skladu s tim smanjiti cijenu aranžmana.

 1. Obveze i prava organizatora

Organizator mora voditi računa o dobroj izvedbi usluga i izboru poslovnih partnera te zastupati prava i interese putnika u skladu s dobrim navikama u turizmu. Putniku je dužan pružiti sve usluge navedene u programu aranžmana i odgovoran je za moguće nerealizirane ili djelomično realizirane usluge. Izimanija d.o.o. isključuje svaku odgovornost u slučaju promjene ili neizvršavanja usluga uzrokovanih izvanrednim okolnostima (ratovi, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarne prepreke, prirodne katastrofe itd.) ili kašnjenja prijevoznih sredstava za koja prijevoznik nije odgovoran u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Organizator putovanja mora bez nepotrebnog odgađanja pružiti odgovarajuću pomoć putniku koji se tijekom putovanja nađe u problemima. Pomoć uključuje: pružanje relevantnih informacija o zdravstvenim uslugama, lokalnim vlastima i konzularnoj pomoći, pomoć pri osiguravanju sredstava za komunikacije na daljinu i pomoć u pronalaženju alternativnih putničkih aranžmana. Ako problemi nastanu zbog namjernog ili nemarnog ponašanja potrošača, organizator može putniku naplatiti razumnu naknadu.

Ako turistički paket uključuje i prijevoz, organizator putniku osigurava povratak s jednakovrijednim prijevoznim sredstvom, čak i ako putnik zatraži sniženje cijene, nadoknadu štete ili otkazivanje ugovora. U slučaju odbijanja ukrcaja protiv njihove volje, otkaza leta ili dugog kašnjenja zračnog prometa, putnik može u skladu s Uredbom (EZ) br. 261/2004 iskoristiti pravo na naknadu od stvarnog zračnog prijevoznika (bilo putem internetske veze zrakoplovne tvrtke ili preko nekog od specijaliziranih posrednika), čak i ako je takav let sastavni dio paketnog putovanja.

Izimanija d.o.o. ima pravo na promjenu polazne ili odredišne zračne luke, reda vožnje, prijevoznika, vrste zrakoplova, smjera leta i tijeka leta koji se javljaju iz različitih organizacijskih ili tehničkih razloga. Organizator nema utjecaj na pojavu kašnjenja zbog gužve u putničkom prometu, štrajkova, lošeg vremena. Organizator nije odgovoran za točnost kopnenog, pomorskog i zračnog prometa, kada se on obavlja s javnim prijevoznim sredstvima, na redovitim ili izvanrednim prijevozima putnika, plovidbama ili letovima. Odgovornost prijevoznika je uredno određena u ugovoru između putnika i prijevoznika, koji stupa na snagu s korištenjem prijevoznog  sredstva. Organizator nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu koja bi nastala uslijed kašnjenja, otkaza ili promjena u prijevozu ili prijevoznom sredstvu.

Promjene iz prethodnog stavka kod paketnih putovanja ne smatraju se promjenom programa putovanja jer su prvi i posljednji dan putovanja, neovisno o vremenu početka putovanja, namijenjeni isključivo putnikovom dolasku na dogovoreno odredište, odnosno odlasku s njega, ali ne i putnikovom odmoru i korištenju hotelske i organizatorove ponude.

 1. Reklamacije

Putnik mora neprimjerenu uslugu reklamirati na licu mjesta kod predstavnika organizatora (npr. voditelju putovanja), a istovremeno o tome obavijestiti našu poslovnicu u Sloveniji isključivo putem e-maila. Nakon završetka putovanja, putnik mora podnijeti (obrazloženu i utemeljenu) reklamaciju u pisanom obliku u roku od 60 (šezdeset) dana nakon završetka putovanja. Bez pisane reklamacije, Izimanija d.o.o. ne bavi se zahtjevima za sniženjem cijena, te odštetnim i drugim zahtjevima. Organizator je dužan pismeno odgovoriti na prigovor u roku od 8 dana ili u roku potrebnom za dobivanje informacija o uzroku prigovora kod pružatelja usluga.

Ako je po krivici Izimanija d.o.o. došlo do neispunjavanja programa ili nekih usluga, putnik ima pravo na povrat u iznosu od stvarne vrijednosti neizvedenih usluga, osim u slučaju kada Izimanija d.o.o. ima pravo otkazati aranžman ili promijeniti program.

Ako bi po sadržaju prigovor mogao biti riješen na licu mjesta, a putnik se nije žalio na grešku i nije obavijestio gore navedene osobe o nepravilnosti tijekom putovanja, smatra se da je putnik pristao na takvu neispravnu uslugu i na taj način je izgubio pravo na naknadne žalbe sa zahtjevom za snižavanjem cijene usluge ili plaćanjem odštete.

Prema članku 894. Zakona o obveznim odnosima, maksimalna naknada za nepotpunu uslugu ograničena je na uplaćeni iznos. Putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neizvršenih usluga. Pri procjeni naknade se uzima u obzir Frankfurtska tablica naknade.

Kada putnik prihvati odobreni iznos reklamacijskog zahtjeva, prihvaćanjem ovog iznosa pristaje da je njegov zahtjev u cijelosti riješen i s tom radnjom potvrđuje da je dobio odgovarajuće zadovoljstvo i odriče se svakog ponovnog, odnosno dodatnog zahtjeva.

 1. Zdravstveni propisi

U slučaju da su u programu putovanja ili u obavijesti prije polaska navedena, odnosno zahtjevana određena cijepljenja, svaki putnik mora se pobrinuti za dobivanje međunarodne potvrde – žute knjižice, s unesenim izvršenim cijepljenjima. Isto se odnosi i na druge medicinske potvrde (npr. negativan test na koronavirus), koje su obvezne za izvedbu putovanja. Izimanija d.o.o. ne odgovara za bilo kakve komplikacije ili putnikove prekide putovanja zbog putnikovog nepoštivanja zdravstvenih propisa zemlje u koju ulazi, kao i za troškove koji su povezani s tim.

 1. Prtljaga

Prijevoz prtljage je besplatan do težine koju prijevoznik odredi. Izimanija d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijavu o izgubljenoj ili oštećenoj prtljagi putnik sam šalje hotelu ili prijevozniku. U slučaju zračnog prometa isključivo je zrakoplovna tvrtka odgovorna za prtljagu  i to na temelju propisa koji su na snazi ​​u međunarodnom putničkom prijevozu. Kod autobusnih prijevoza za prtljagu je odgovoran autobusni prijevoznik.

Kod zračnog prijevoza, putnik ima pravo na besplatan prijevoz određene težine prtljage (prema propisima prijevoznika), a svaki dodatni kilogram putnik plaća sam na licu mjesta u odgovarajućoj valuti ili prema propisima zrakoplovne tvrtke. Djeca mlađa od 2 godine nemaju pravo na besplatnu prtljagu.

Kod niskobudžetnog prijevoznika (Ryanair, Easyjet itd.) je dopuštena težina prtljage koju prijavljujete pri prijavi na let uz doplatu, obično niža od one koja je dopuštena kod redovnih prijevoznika. Svaki dodatni kilogram se dodatno plaća. Također, dopuštena težina osobne prtljage koju sa sobom nosite u avionu može biti niža, o čemu se putnici obaviještavaju najkasnije u obavijesti prije polaska.

 1. Dokumenti

Putnik je prilikom prijave dužan organizatoru dostaviti svoje točne podatke (ime mora odgovarati onom na osobnom dokumentu s kojim putuje). Putnik je odgovoran za bilo kakvu štetu ili troškove zbog netočnih podataka.

Ako putnik tijekom putovanja izgubi dokumente ili mu ih ukradu, a oni su apsolutno potrebni za nastavak putovanja ili povratak kući, putnik si o svom trošku nabavlja nove. Što se tiče formalnosti u vezi s tim, putnik se radi savjeta i pomoći može obratiti vođi putovanja. U slučaju da putnik mora prekinuti putovanje zbog gubitka ili krađe dokumenata, nema pravo na proporcionalni povrat plaćenog putovanja.

 1. Zaštita osobnih podataka

Izimanija d.o.o. prikupljene osobne podatke o gostima skuplja, čuva i štiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) i drugim propisima. Vaši osobni podaci koristit će se samo za svrhu za koju su dobiveni i neće biti preneseni.

Izimanija d.o.o. obrađuje osobne podatke putnika u svrhu izvršavanja ugovora o (paketnom) putovanju ili za provedbu potrebnih mjera prije njihovog sklapanja, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, te se zalaže za najviše standarde osiguravanja zaštite prava pojedinaca. Izimanija d.o.o. obrađuje osobne podatke primarno u svrhu sklapanja ili ispunjavanja ugovora. Putnik sklapanjem ugovora, odnosno naručivanjem rezervacije, prema zakonitom interesu agencije, pristaje na korištenje osobnih podataka također u svrhu statističke obrade, istraživanja tržišta, provođenja poslovne analize, slanja obavijesti vezanih uz putovanja, kontrole kvalitete i obavijesti o ponudi agencije ili njenih partnera (u svrhu izravnog marketinga), pri čemu Izimanija d.o.o. smije za zadnju navedenu namjenu, osobne podatke putnika, kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj, proslijediti vanjskom izvođaču, koji šalje takve obavijesti o ponudi. Ne prosljeđuje podatke trećim stranama, ako za to ne postoji pravna osnova. Ako sudjeluju pružatelji usluga putovanja, kao što su hotelijeri, prijevoznici, vodiči i slično, kojima je zbog izvedbe putovanja potrebno posredovati putnikove osobne podatke, izvan nadležnosti EU-a, ne može se osigurati njihova zaštita, kako to predviđaju propisi EU i država članica. Isto se odnosi na detalje koji se nalaze u putnikovim putnim ispravama, odnosno podatke o zdravstvenim ili medicinskim stvarima, koje putnik priopćava agenciji i koja se trebaju posredovati u svrhu provedbe ugovora o (paketnom) putovanju. Smatra se da je putnik koji je sklapatelj ugovora, odnosno naručitelj rezervacije na upit, osobne podatke suputnika koje navodi prilikom sklapanja ugovora ili podnošenja narudžbe, dobio uz njihov pristanak i poznavanje sadržaja ugovora, odnosno narudžbe, koji se odnose na njihove osobne podatke i tim je putnicima isključivo odgovoran za posredovanje njihovih osobnih podataka agenciji. Ako putnik ne želi obradu ​​podataka iz izravnog marketinga, može to izjaviti prilikom prijave za putovanje. Putnik može u bilo kojem trenutku, pismenim putem ili na drugi dogovoreni način, zatražiti da kontrolor osobnih podataka trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke u svrhu izravnog marketinga. Također se može pozvati na sve druge mehanizme koje mu za osiguranje njegovih osobnih podataka osiguravaju opća pravila, kao što su npr. zaštita do pristupa njegovih osobnih podataka, njihovog ispravljanja ili brisanja, ograničenja obrade, prijenosa drugom kontroloru i pravo prigovora i žalbe kod državnog nadzornog tijela. Izimanija d.o.o. je za osiguranje zaštite prava putnika imenovao direktora agencije. Zahtjevi koji se odnose na prava putnika u području sigurnosti i slobodnog kretanja osobnih podataka, primaju se na e-mail adresu info@izimanija.si, ili poštom na adresu Izimanija d.o.o., Grajena 74, 2250 Ptuj, s dopisom: GDPR.

 1. Obavijest prije polaska

Putnik prima konačnu obavijest najkasnije 5 (pet) dana prije polaska. Štetu koja bi nastala jer je putnik dao nepotpunu ili netočnu adresu za namjenu ispostavljanja računa, a samim time i informiranja o putovanju, snosi putnik. U slučaju da putnik u navedenom roku ne primi obavijest, dužan se sam javiti na svojem mjestu prijave i zatražiti je. Reklamacije iz adrese neprimljene pošte Izimanija d.o.o. neće uvažavati.

 1. Prava putnika na dlanu

Sve o pravima putnika na putovanju možete pročitati i na web stranici Europske komisije: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_sl.htm

 1. Problemi s likvidnošću

Ako pojedinačne putničke usluge paketnog putovanja ili povezanog putnog aranžmana ne bi bile provedene zbog problema s likvidnošću organizatora paketnog putovanja ili davatelja usluga koji omogućuje povezane putne aranžmane, putnik zahtijeva njihovo pružanje od primatelja, o kojem je informiran na obrascu o standardnim informacijama prije sklapanja ugovora. Ako ugovor uključuje prijevoz, organizator je odgovoran i za povratak. Jamstvo u slučaju problema s likvidnošću imaju putnici bez obzira na njihovo prebivalište, mjesto odlaska ili mjesto prodaje turističkog paketa i bez obzira u kojoj državi članici EU je subjekt koji osigurava jamstvo.

U slučaju problema s likvidnošću ima Izimanija d.o.o. sklopljen namjenski bankovni depozit za povrat svih plaćanja izvršenih od strane potrošača ili u njegovo ime, ako pojedinačne putničke usluge nisu bile izvršene zbog problema s likvidnošću organizatora putovanja u Delavskoj hranilnici, jedinica Ptuj: Ulica heroja Lacka 12, 2250 Ptuj. Kontakt: info@delavska-hranilnica.si ili +386 2 620 93 60

 1. Informacije

Informacije koje je putnik dobio na mjestu prijave, Izimanija d.o.o. ne obvezuje više od izjava u programu ili ponudi. U slučaju dvojbe, uvijek se smatraju valjanima: pismena ponuda, pismena informacija ili pismeno obrazloženje. Fotografije objavljene na Internetu i u reklamnim materijalima čiji je sadržaj animirane naravi, odnosno Izimanija d.o.o. ih proslijeđuje putnicima sa željom da budu objavljeni, informativne su prirode, pa Izimanija d.o.o. ne jamči za potpunost ili istinitost informacija i izgled tih fotografija.

Izimanija d.o.o. zadržava pravo do tiskarskih pogreška na web stranici i ostalim promotivnim materijalima. U slučaju takvih pogrešaka, putnik će biti obaviješten od strane prodajnog referenta prilikom prijave. Ako se zbog mogućih pogrešaka informacije o uslugama putovanja razlikuju, smatraju se vjerodostojne one informacije i podaci navedeni u ponudi, odnosno u potvrdi o putovanju /vaučeru. Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za viruse koji se prenose korisnicima s web stranice, zbog čega se preporučuje da se korisnici na odgovarajući način zaštite od virusa prije prijenosa podataka s web stranice. Za pogreške nastale zbog tehničkih kvarova u rezervacijskom sustavu odgovorna je agencija, osim ako putnik nije odgovoran za te pogreške ili su one rezultat neizbježnih i izvanrednih okolnosti.

 

Opći uvjeti ažurirani 25.5.2020.

CLOSE
CLOSE