Zavarovanje odpovedi potovanja

20,00

Priporočamo. 

Kritje velja za potovanja po celem svetu v vrednosti do 400 €. 

Kategorija:

Opis

Do začetka potovanja se lahko zgodi marsikaj: zavarovanje odpovedi potovanja prevzame stroške, če morate potovanje zaradi nenadne in hude bolezni družinskega člana nepričakovano odpovedati ali če Vam na primer delodajalec prekine delovno razmerje. Zavarovanje odpovedi potovanja poleg tega krije tudi stroške povratnega potovanja, če želite potovanje predčasno zaključiti.

Sklenitev zavarovanja odpovedi potovanja vam torej priporočamo zato, da ne boste sami prevzeli vseh stroškov.

Kateri vzroki za odpoved so zavarovani in kdo sme stornirati?

Stroški odpovedi potovanja ali predčasne prekinitve potovanja se povrnejo, če nepričakovano ne morete na potovanje ali ga morate predčasno prekiniti zaradi enega izmed spodaj navedenih vzrokov:

  • nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti (že obstoječe bolezni so zavarovane samo, če nenadoma postanejo akutne);
  • nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti člana družine, ki ni skupaj z vami rezerviral potovanja, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju. Za družinske člane se štejejo zakonec,oz. življenski sopotnik v skupnem go-spodinjstvu, otroci partnerjevi otroci, zet/snaha, vnuki, starši, mačeha in očim, tast in tašča, stari starši, bratje in sestre zavarovane osebe;
  • težjih zapletov pri nosečnosti;
  • pomembne materialne škode na vaši lastnini v bivališče zaradi elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanje tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost.

Podrobnosti so na voljo tukaj.

 
CLOSE
CLOSE