Opći uvjeti

 1. Prijava

Putnici se prijavljuju na putovanja koje organizira Agencija Izimanija u poslovnici, preko internetske ili telefonske prodaje ili u nekoj od ovlaštenih agencija. Osnova je poravnata akontacija. Uplaćeni račun vrijedi kao prijavnica. S prijavom na putovanje, putnik se slaže s općim uvjetima. Putnik je dužan ugovor (račun) pregledati te reklamirati u roku 3 (tri) dana od izdaje računa u slučaju bilo kakvih nesuglasja ili pogrešaka.

 1. Plaćanje

Akontacija se uplaćuje kod prijave te iznosi najmanje 40% cijene aranžmana, odnosno, onoliko koliko je navedeno u programu putovanja. U slučaju neplaćanja ili zakašnjelog plaćanja akontacije, smatra se da je rezervacija stornirana odnosno otkazana. Rezervacija je potvrđena još kada Agencija Izimanija zaprimi plaćenu akontaciju. S plaćanjem akontacije putnik se usuglasi s ponudom i općim uvjetima, zbog čega se dana pisana ponuda smatra ugovorom. Preostali dio cijene turističkog aranžmana putnik plaća najmanje od 21 do 14 dana prije početka putovanja, odnosno, kako je navedeno u programu. Kod odlaska, putnik je dužan predočiti dokument o plaćenom aranžmanu. Ukoliko putnik ne plati aranžman u predviđenom roku koji je naveden u preuzetom računu – prijavnici, smatra se da je otkazao aranžman, te organizator u tom slučaju ima pravo obračunati otkazne troškove.

Putnik se obvezuje uplatiti razliku koja nastaje zbog potencijalne računskih pogrešaka na izdanom dokumentu Agencije Izimanija, dok se Agencija Izimanija obvezuje vratiti putniku eventualno previše zaračunati iznos koji se ističe iz računske pogreške. Ta obaveza vrijedi do isteka poslovne godine.

U slučaju prijave skupina, plaćanje akontacije za cijelu skupinu se smatra uvjetom za sklapanje ugovora o putovanju skupine. Ukoliko skupina putnika u roku iz ponude ne uplati akontaciju, ne dolazi do sklapanja ugovora, neovisno o ponuđenoj ponudi organizatora. Ukoliko skupina ne plati aranžman u predviđenom roku koji je naveden na preuzetom računu-prijavnici, smatra se da je skupina otkazala aranžman, a organizator ima pravo obračunati otkazne troškove. 

 1. Usluge koje su uključene u cijenu aranžmana

U cijenu aranžmana su uključene prijevozne, hotelske, ugostiteljske usluge navedene u programu, uključujući organizaciju putovanja. Ukoliko u programu nije određeno, vrijede cijene samostalnog turističkog aranžmana po osobi za smještaj u dvokrevetnoj sobi.

 1. Posebne usluge

Posebne usluge su one koje zapravo nisu uključene u cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.), te su za njih u programu predviđene doplate koje putnik plaća posebno (odvojeno). Putnik može tokom prijave navesti želje glede na dodatne, odnosno posebne usluge, te ih plaća uz cijenu aranžmana dodatno. Tokom samog putovanja, putnik doplaćuje posebne usluge vođi putovanja na mjestu gdje su usluge izvršene u određenoj valuti. U slučaju samostalne prijave za putovanja, putnik može prepustiti Agenciji Izimanija da mu pomogne naći suputnika s kojim će dijeliti sobu, odnosno, koji će biti spreman s njim dijeliti sobu ili putnik sam doplaćuje za jednokrevetnu sobu (gdje je to moguće).

 1. Cijene

Cijene putovanja su izražene u programu i vrijede od dana kada je program objavljen. Agencija Izimanija ima pravu izmjene cijene, u skladu s Obligacijskim kodeksom i zakonom koji vrijedi u Republici Sloveniji, ukoliko je došlo do promjena u valutnom tečaju ili tarifama prijevoznika koje utječu na cijenu putovanja. Agencija Izimanija smije uspostaviti pravo na promjenu dogovorene cijene najkasnije do 20. (dvadesetog) dana prije početka putovanja, te putnika odmah izvijesti o promjeni. U slučaju povećanja većega od 10%, putnik ima pravo na otkazivanje i povratak cjelokupnog uplaćenog iznosa. Cijene vrijede isključivo za usluge koje su navedene u programu.

 1. Otkazivanje putovanja

Putnik ima pravo na pismeno otkazivanje putovanja u poslovnici gdje se prijavio na putovanje ili putem elektronske pošte. U tom slučaju, Agencija Izimanija ima pravu na povrat troškova zbog otkazivanja putovanja, čija visina ovisi o trenutku u kojem je putnik odustao od ponude:

do 60 dana prije odlaska, administrativni troškovi iznose 10% cijene aranžmana ili minimalno 30 eura,

od 60 do 45 dana prije dolaska, 15% cijene aranžmana,

od 44 do 30 dana prije odlaska, 30% cijene aranžmana,

od 29 do 22 dana prije odlaska, 50% cijene aranžmana,

od 21 do 15 dana prije odlaska, 80% cijene aranžmana,

otkazivanje putovanja kasnije od 15 dana prije odlaska, 100 % cijene aranžmana

U slučaju otkazivanje rezervacije samih avionskih karata, redovnih avionskih karata, kružnih putovanja, iznajmljivanja vozila ili plovila, popratnih putovanja, paušalnih aranžmana u novogodišnjim ili božićnim terminima, paušalnih aranžmana u vremenu posebnih praznika u destinaciji (npr. karneval u Riu), paušalnih aranžmana vezanih na redovne linije i drugi posebni paketi (npr. posebni sportski paketi, biciklistički, pješački/planinarski, tehnički, golf paketi) su troškovi otkazivanja 100% osnovne cijene već od same fiksne potvrde.

U slučaju da putnik, na vlastitu želju, tokom putovanjem pismeno odstupi od daljnjega putovanja, kod povratka nema pravo na povrat troškova.

Agencija Izimanija, odnosno, ovlaštena osoba, ima pravo bilo kada prije putovanja ili na dan odlaska, odbiti osobu, kada procijeni da bi putnik mogao ugroziti zdravlje ili svojstvo drugih ili sebe, odnosno, koji je tokom odlaska bio pod očitim utjecajem alkohola, droga ili drugih opijata. Agencija Izimanija u tom slučaju postupa po pravilima o putnikovom otkazivanju putovanja.

Agencija Izimanija također ima pravo tokom putovanja zahtijevati od putnika da prekine skupno putovanje sa skupinu ukoliko sam osobno ne brine za to da njegovi osobni dokumenti i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete koji su predpisani s pograničnim, carinskim, sanitarnim, novčanim i drugim propisima, odnosno, ukoliko je pod očitim utjecajem alkohola, droga ili drugih opijata, odnosno, ukoliko se neprimjereno ponaša prema ostalim suputnicima i njegovo isključenje zahtjeva skupina. Agencija Izimanija u tom slučaju postupa po pravilima o putnikovom otkazivanju putovanja.

 1. Otkazivanje putovanja

Kada putnik tokom prijave predvidi mogućnost da će morati zbog određenih situacija, koje bi se mogle dogoditi njemu ili njegovoj užoj obitelji, poništiti putovanje, može tokom prijave obavijestiti agenciju i uplatiti otkaznu pristojbu, po propisu odabranog osiguravatelja. S programom se može posebno odrediti drugačija visina otkazne pristojbe, odnosno, da otkazna pristojba nije moguća. Dogovor o otkaznoj pristojbi vrijedi u slučaju vojnog poziva, bolesti, nesreće i smrti u užoj obitelji (zakonski skrbnik, roditelji, djeca).

Agencija Izimanija ima sklopljen ugovor za osiguranje otkazivanja turističkog aranžmana s Europaische Reiseversicherung AG (Generali Zavarovalnica d. d.), gdje putnik može sklopiti ugovor o osiguranju turističkog aranžmana. Osiguranje vrijedi samo ukoliko je premija plaćena u cijelosti tokom sklapanja osiguranja. Opće uvjete osiguranja putnik preuzima na poslovnim jedinicama agencije, a objavljeni su također na internetskoj stranici osiguranja www.evropsko.si/splosni-pogoji. Postupak rješavanja povrede i vrijeme rješavanja slučaja odštete, je u nadležnosti osiguravačke kuće preko koje je ugovoreno osiguranje. Ukoliko je organizator turističkog aranžmana druga turistička agencija, putnik se može odlučiti za osiguranje otkazivanja turističkog aranžmana kod Europaische Reiseversicherung AG (Generali Zavarovalnica d. d.) ili u skladu s općim uvjetima drugog organizatora turističkog aranžmana.

U slučaju da putnik tokom otkazivanja putovanja predoči dokument da nije u mogućnosti putovati (vojni poziv, doktorska ispričnica), a nije plaćao otkaznu pristojbu, Agencija Izimanija zadrži povratnu pristojbu za otkazivanje putovanja, kao što je određeno u točki 6. općih uvjeta. U slučaju plaćanje otkazne pristojbe, Agencija Izimanija ima pravo na povratak administracijskih troškova i iznosa otkazne pristojbe. Putnik nema pravo na povrat troškova za pridobivanje vize ili cijepljenja.

Zahtjev za izvršenje otkazne pristojbe nije moguće izvršiti nakon početka putovanja, niti za vrijeme neiskorištenog dijela putovanja.

 1. Putni dokumenti

Putnici koji se prijavljuju na putovanje u inozemstvo moraju imati važeću putovnicu ili drugi važeći dokument s kojim može ustupiti u državu. Putnik je dužan paziti na sve odluke glede valjanosti putovnice. Putnici moraju tokom prijave, odnosno do roka koji je u programu određen, priložiti potrebne podatke ili fotokopiju, odnosno sken putnog dokumenta i dokumente za vizu države u koju putuju. U slučaju da putnik te obaveze ne ispuno, Agencija Izimanija postupa kao da je putnik otkazao putovanje.

Putnik je dužan pridobiti vize koje su zahtijevane od određene države. Ukoliko putnik te obaveze ne ispuni, Agencija Izimanija postupa kao da je putnik otkazao putovanje. U slučaju da putniku Agencija Izimanija uređuje vizu, agencija ne jamči za uspješnost pridobivanja vize. Troškove pridobivanja vize Agencija Izimanija putniku ne vraća. U slučaju odbijanja ulaska u državu ili drugih prepreka, sve troškove putnik snosi sam. Smatra se da si putnik mora sam urediti vizu ukoliko Agenciji Izimanija ne dostavi sve potrebne dokumente u predpisanom roku, neovisno o tome da li je putnik Agenciji Izimanija već uplatio za pridobivanje tih dokumenata.

 1. Carinski i devizni propisi

Putnici su dužni poštovati carinske i devizne propise. Ukoliko zbog nepoštovanja propisa putnici ne mogu nastaviti putovanje, putnici snose sve nastale posljedice i troškove.

 1. Otkazivanje putovanja ili promjena programa

Agencija Izimanija ima pravo, na osnovi zakonskih propisa, otkazati putovanje najkasnije 7 (sedam) dana prije odlaska ukoliko se za putovanje ne prijavi dovoljan broj putnika. Upravo tako, Agencija Izimanija ima pravo na potpuno ili djelomično otkazivanje programa ukoliko prije izvođenja ili tokom izvođenja programa dođe do izvanrednih situacija koje nije moguće predvidjeti, ukloniti ili ih zaobići (ratovi, nemiri, štrajkovi, teroristički napadi, sanitarne zapreke, elementarne nesreće i sl.). Za Agenciju Izimanija te situacije označavaju utemeljen razlog da program neće objaviti ili za njega primati rezervacije, ukoliko bi situacije nastale u trenu objave i prodaje aranžmana.

Agencija Izimanija ima pravo na promjenu dana i vremena odlaska na putovanje zbog nastupanja više sile te pravo na promjenu smjera putovanja ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (neizvjesna situacija u državi za koji program vrijedi, prirodne nesreće ili drugi  nepredvidivi uzroci na koje Agencija Izimanija ne može utjecati), bez posebne odštetne pristojbe i po važećih propisa u putnom prometu. Agencija Izimanija ne može preuzeti odgovornost na promjene programa zbog nastupa bilo kakve više sile tokom putovanja. U tim primjerima Agencija Izimanija može osigurati usluge u promijenjenom obliku, glede na postojeće mogućnosti.

U slučaju da Agencija Izimanija otkaže putovanje, putnik ima pravo na cjelokupni povrat aranžmana, međutim, nema pravo na povrat troškova vize potrebne za ulazak u državu u koju se trebalo putovati ili troškova cijepljenja koji su bili programom zahtijevani. Agencija Izimanija odmah obavještava putnika o bilo kakvoj naknadnoj promjeni u programu.

U slučaju da stanje u destinaciji samoj Agenciji Izimanija ne dozvoljava smještaj putnika u naručenom objektu, Agencija Izimanija može smjestiti putnika u istoj destinaciji u drugom objektu jednake kategorije.

 1. Obaveze organizatora

Organizator mora brinuti za dobro izvođenje usluga i izbor poslovnih partnera te zastupati prava i interese putnika u skladu s dobrim navikama u turizmu. Putniku je dužan ponuditi u programu sve navedene usluge te mu je odgovoran za potencijalne neprovedene ili djelomično provedene usluge. Agencija Izimanija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjene ili neprovođenja usluga nastalih zbog izvanrednih situacija (ratovi, nemiri, štrajkovi, teroristički napadi, sanitarne zapreke, elementarne nesreće i sl.) ili zakašnjenje prijevoznih sredstava za koje prijevoznik nije odgovoran u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

 1. Reklamacije

Putnik mora reklamirati neprimjerenu uslugu na mjestu samom predstavniku organizatora (vodiču) ili obavijestiti našu poslovnicu u Sloveniji. Završetkom putovanja, putnik mora uložiti reklamaciju pismenim putem u roku od 60 (šezdeset) dana nakon završetka putovanja. Bez pismene reklamacije, Agencija Izimanije ne obrađuje zahtjeve za sniženje cijena te odštetnih i drugih pristojbi. Ukoliko je po krivici Agencije Izimanije došlo i do neispunjenja programa i nekih usluga, putnik ima pravo na povratak u visini realne vrijednosti neprovedenih usluga, osim u slučaju kada Agencija Izimanija ima pravo na otkazivanje aranžmana ili do promjene programa.

 1. Zdravstveni propisi

U slučaju  da su u programu za putovanje navedena, odnosno zahtijevana, određena cijepljenja, svaki si putnik mora osigurati međunarodnu potvrdu – žutu knjižicu s upisanim odrađenim cjepivima. Agencija Izimanije ne odgovara na potencijalne zaplete ili putnikovo prekidanje putovanja zbog putnikovog nepoštovanja zdravstvenih propisa države u koju ulazi, kao i za troškove povezane s tim slučajem.

 1. Prtljaga

Prijevoz prtljage je besplatan do težine koju odredi prijevoznik. Agencija Izimanija ne preuzima nikakve odgovornosti za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijavu o izgubljenoj ili oštećenoj prtljazi putnik sam naslovi na hotel ili prijevoznika. Kod avionskih prijevoza, za prtljagu odgovara isključivo avionsko društvo i to na osnovi propisa koje vrijede u međunarodnom putničkom prometu.

Kod avionskog prijevoza, putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage određene težine (po odredbi prijevoznika), svaki dodatni kilogram putnik doplaćuje sam na mjestu u određenoj valuti odnosno po odredbi avionskog prijevoznika. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage.

Kod niskobudžetnog prijevoznika (Ryanair, Easyjet i sl.), dozvoljena je težina prtljage koju predate tokom prijave na let pored doplate, obično niža od dozvoljene kod redovnih prijevoznika. Svaki dodatni kilogram se doplaćuje. Također, dozvoljena težina osobne prtljage koju uzimate k sebi na avion, može biti niža, o čemu su putnici obaviješteni najkasnije s obavijesti prije odlaska.

 1. Gubitak dokumenata

Ukoliko putnik tokom putovanja izgubi dokumente ili su mu isti ukradeni a nužni su za nastavak putovanja ili vraćanje u domovinu, putnik si na vlastite troškove osigura nove. Glede s tim vezane formalnosti, putnik se može za savjete i pomoć obratiti vođi putovanja. U slučaju da putnik mora zbog gubitka ili krađe dokumenata putovanje prekinuti, nije ispričan od razmjernog povrata uplaćenog putovanja.

 1. Zaštita osobnih podataka

Agencija Izimanija štiti sve zaprimljene podatke o putnicima u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Čl. l. RS, br. 94/2007-UPB-1, u nastavku: ZVOP-1). Smatra se da se putnik, potpisom ugovora, u skladu s 2. stavka 10.člana ZVOP-1 slaže s obradom osobnih podataka u svrhu sklapanja i ispunjavanja ugovora. Putnik sa prihvaćanjem tih općih uvjeta istovremeno daje suglasnost Agenciji Izimanija za posredovanje osobnih podataka ovlaštenim trećim osobama te suglasje da se putnikovi podaci mogu upotrijebiti u sljedeće svrhe: neposredno trženje, istraživanje tržišta, vođenje analize poslovanja, segmentacije kupaca, statističke obrade i obavještavanje po ponudi Agencije Izimanija i njihovih poslovnih partnera. Ukoliko putnik takvu suglasnost ne želi potpisati, o tome može izvijestiti tokom prijavi na putovanje.

 1. Obavijest prije odlaska

Putnik zaprimi konačnu obavijesti najkasnije 5 (pet) dana prije odlaska. Štetu koja bi nastala, jer bi putnik predao nepotpunu ili nepravilnu adresu u svrhu ispunjavanja računa i posljedičnog obavještavanja o putovanju, nosi putnik. U slučaju da putnik u navedenom roku ne zaprimi obavijesti, dužan je sam se javiti na svojem prijavnom mjestu te ga zahtijevati. Reklamacije sa adrese neplaćene pošte Agencija Izimanija neće uzimati u obzir.

 1. Informacije

Informacije, koje putnik dobije na prijavnom mjestu, Agencije Izimanija ne vežu više od navedenog u programu ili ponudi. U slučaju dvojbi, valjanim informacijama se smatraju: pismena ponuda, pismena informacija ili pismeno obrazloženje ponude. Fotografije, objavljene na internetu i u reklamnih materijalima čiji je sadržaj animacijske prirode, odnosno, koje Agencija Izimanija posreduje putnicima sa željom da se objave, su čisto informativne prirode, te potpunost ili vjerodostojnost podataka te izgleda istih (fotografija), Agencija Izimanija ne jamči.

Comments are closed.
CLOSE
CLOSE